top of page

 

 

 

Bezmezně věřím v sílu opravdového jídla, především jako nástroje k tomu zůstat zdravým a aktivním i v pozdějším věku.

Naopak odmítám (nejen)výživové extrémy a zkratky.

Já sama jsem tím, kdo měl velkou část svého života komplikovaný vztah s jídlem.Paradoxně jsem díky tomu objevila své poslání.  

Výživa a holistický přístup k ní se staly nejen mou vášní, ale také hlavní pracovní činností. Osobní zkušenost s poruchami příjmu potravy a několikaletou terapií pro mne mají stejný význam jako mé formální vzdělání v této oblasti.

První certifikát výživového poradce a trenéra fitness jsem získala v roce 2005. Následně jsem absolvovala roční studium výživy, účastnila se akreditovaných specializovaných kurzů a pracovala jako konzultant programu Metabolic Balance. V roce 2022 jsem získala certifikaci Health Coach.
K práci s klientem přistupuji komplexně, opírám se o vědecky podložené výzkumy, ale zohledňuji i emocionální aspekty, protože si uvědomuji, že často nejde "jen o jídlo".

Věřím v laskavý, podporující přístup a mojí snahou je dovést klienta k intuitivní kontrole svého stravování. Podrobný stravovací plán je vždy individuálně sestavený na základě vstupních údajů a laboratornich krevních testů

Společně pak nastavujeme směr, který je jednoduše a dlouhodobě udržitelný. Harmonizuje se životním rytmem, přináší radost, zdraví, energii a je pevným základem pro další změny životního stylu.
 

bottom of page